Multimedia


PGE Narodowy dysponuje bogatą bazą multimediów, której zasoby są bezpłatnie udostępniane przedstawicielom mediów. W bazie znajdują się m.in. zdjęcia z wszystkich dużych wydarzeń odbywających się na stadionie, zdjęcia poszczególnych powierzchni areny, zdjęcia elewacji, a także najważniejszych wydarzeń biznesowych. Dostępne są także materiały wideo z wybranych imprez całostadionowych oraz nagania dokumentujące codzienne funkcjonowanie stadionu.

Aby uzyskać dostęp do Bazy Multimediów PGE Narodowego wystarczy wejść na stronę multimedia.pgenarodowy.pl i zarejestrować konto użytkownika. Po weryfikacji konta przedstawiciele mediów mogą do celów informacyjnych bezpłatnie wykorzystywać udostępnione zasoby.

Kontakt w sprawie bazy multimediów:
Adrianna Kmak
tel. +48 781 699 909
e-mail

Przykładowe zdjęcia dostępne w bazie PGE Narodowego: