Przyjmowanie wniosków akredytacyjnych na najbliższe koncerty zostało zakończone.